Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Avtorji

Dušan Nečak, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Tone Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Kornelija Ajlec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Peter Mikša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Barbara Šatej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Filozofska fakulteta, zgodovina, Univerza v Ljubljani, Dušan Nečak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša, Barbara Šatej, 100 let

Kratka vsebina

Če je kakšen jubilej izziv za pogled nazaj, je to zagotovo 100-letnica. Zato so se avtorici in avtorji radi odzvali vabilu vodstva fakultete, naj napišejo »zgodovino« Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Sodelovali so štirje zgodovinarji in literarni zgodovinar, kar se kaže tudi v pluralnem metodološkem pristopu k naslovni tematiki. Vsebina knjige, ki je zasnovana kronološko-deskriptivno, prinaša veliko novega, kar so avtorji odkrili v še neobdelanih arhivskih virih.

 

Poglavja

 • Knjigi na pot
 • Predgovor
 • Od začetkov do ustanovitve »Almae Matris Labacensis« in z njo Filozofske fakultete
  Kraj in čas nastankov visokošolskega študija (humanistike) v Evropi in doma
  Dušan Nečak
 • Filozofska fakulteta (1919–1971)
  Od fakultete profesorjev do fakultete študentov
  Tone Smolej
 • Zgodovina Filozofske fakultete zadnjih petdeset let
  Kornelija Ajlec, Peter Mikša
 • Brez njih ne gre
  Barbara Šatej
 • Povzetek
 • Summary

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

19 December 2019

Kako citirati

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. (2019). Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610602330