Primerjalna književnost in literarna teorija

32 Titles

Vse knjige

Janko Kos in slovenska primerjalna književnost

Tone Smolej (ed)
September 14, 2023

Dela prof. dr. Rajka Nahtigala

Rajko Nahtigal
July 19, 2023
Obdobja 40

Slovenska poezija

Darja Pavlič (ed)
November 22, 2021

Štirideset let lektorata romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Ioana Jieanu (ed), Katarina Marinčič (ed), Marjana Šifrar Kalan (ed)
July 19, 2021
Acta comparativistica Slovenica 5

V sanjah preleti človek stoletje: mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja

Matic Kocijančič (ed)
July 14, 2021
Acta comparativistica Slovenica 6

Od Antigone do Zolaja: zbrani spisi

Evald Koren; Seta Knop (urednica); Tone Smolej (spremna beseda)
June 22, 2021

Egiptovsko puščavništvo

Jan Ciglenečki (ed), Franci Zore (ed), Nena Bobovnik (ed)
April 29, 2021

Gledališče upora

Aldo Milohnić
March 5, 2021
Florilegium Indogermanicum 1

áva rohatiy avikâ ná sûryaḥ – Izbor iz rgvedske himnike: prevodi in študije

Luka Repanšek (urednik strokovne monografije); Luka Brenko, Nina Petek, Lara Potočnik, Maja Rotter, Zmago Švajncer Vrečko (ostali avtorji); Uršula Jašovec, Nina Petek (ilustracije)
July 6, 2020

Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi

Andrej Zavrl (ed), Alojzija Zupan Sosič (ed)
April 8, 2020

Beatin dnevnik: Roman

Lujiza Pesjakova; Urška Perenič
April 30, 2019