GeograFF

31 Titles
 GeograFF

Monografije iz serije GeograFF predstavljajo izvirne raziskovalne dosežke in rezultate znanstvenega in strokovnega dela sodelavcev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Namenjene so strokovni javnosti, študentom, učiteljem geografije in vsem, ki jih zanimajo poglobljene razlage aktualnih prostorskih procesov, problemov in izzivov.

Vse knjige

GeograFF 31

Sodobni izzivi didaktike geografije

Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun
April 10, 2024
GeograFF 30

Konte na Jelovici in Pokljuki

Sašo Stefanovski, Uroš Stepišnik
April 2, 2024
GeograFF 26

Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji

Irma Potočnik Slavič, Tomaž Cunder, Eva Šabec Korbar, Matej Bedrač, Goran Šoster
October 14, 2022
GeograFF 25

Geografski oris občine Loški Potok

Matej Ogrin (ed)
January 26, 2022
GeograFF 24

Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre

Blaž Repe (ed)
June 20, 2019
GeograFF 23

Implementation of Sustainable Mobility in Education

Tatjana Resnik Planinc, Matej Ogrin, Mojca Ilc Klun, Kristina Glojek
June 28, 2018
GeograFF 22

Kamniška Bistrica: Geografska podoba gorske doline

Darko Ogrin (ed)
June 28, 2018
GeograFF 21

Ljudje in okoljske spremembe skozi čas

Barbara Lampič (ed), Darko Ogrin (ed)
March 29, 2024
GeograFF 20

Trajnostna naravnanost kmetijstva v slovenskih regijah

Barbara Lampič (ed)
July 12, 2018
GeograFF 19

(Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji

Dejan Cigale (ed), Irma Potočnik Slavič (ed)
July 3, 2018
GeograFF 17

Trajnostna mobilnost v procesu izobraževanja

Matej Ogrin, Mojca Ilc Klun, Tatjana Resnik Planinc
July 5, 2018
GeograFF 16

Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu

Barbara Lampič (ed)
July 6, 2018
GeograFF 15

Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji

Dejan Cigale (ed), Barbara Lampič (ed), Irma Potočnik Slavič (ed), Blaž Repe (ed)
July 17, 2018
GeograFF 12

Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva

Darko Ogrin (ed)
July 5, 2018
GeograFF 09

Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja

Dejan Rebernik (ed), Barbara Lampič (ed)
July 6, 2018
GeograFF 08

Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade

Marko Krevs (ed), Dejan Djordjević (ed), Nataša Pichler-Milanović (ed)
July 5, 2018
GeograFF 03

Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji

Marijan Mihael Klemenčič, Barbara Lampič, Irma Potočnik Slavič
July 11, 2018