Katalog

465 Titles
Acta comparativistica Slovenica 6

Od Antigone do Zolaja: zbrani spisi

Evald Koren; Seta Knop (urednica); Tone Smolej (spremna beseda)
June 22, 2021

Kaj počne tukaj samuraj? Vzhodnoazijski predmeti v zbirki Pokrajinskega muzeja Celje: katalog občasne razstave

Barbara Trnovec, Nataša Vampelj Suhadolnik, Maja Veselič (urednik); Mina Grčar, Klara Hrvatin, Helena Motoh, Bojan Šibenik, Nataša Visočnik Gerželj, Manca Jedretič, Darian Kocmur, Ruby Knap, Vid Seth Peterson
June 1, 2021

Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah

Melita Puklek Levpušček (ed), Katja Depolli Steiner (ed)
May 26, 2021
Historia 35

Razkosana Slovenija: okupacijske meje med drugo svetovno vojno

Kornelija Ajlec, Božo Repe
April 23, 2021
Katalogi in monografije 44

Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji: tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi

Biba Teržan, Matija Črešnar; Teja Gerbec, Lucija Grahek, Mihela Kajzer, Vesna Koprivnik, Bine Kramberger, Tamara Leskovar, Mira Strmčnik Gulič, Iztok Štamfelj, Jayne-Leigh Thomas, Tatjana Tomazo-Ravnik, Borut Toškan, Rafko Urankar (sodelavci)
April 23, 2021

Izobraževalna politika: globalni in lokalni procesi

Vera Spasenović; Klara Skubic Ermenc (urednik); Nada Colnar (prevajalec)
April 22, 2021
Zupaničeva knjižnica, št. 50

Medkulturna mediacija in zdravstvo v Sloveniji

Juš Škraban, Uršula Lipovec Čebron
April 22, 2021

Južnoslovanski večer: zbrane razprave in pogovori 2018-2020

Maja Kovač (ed), Sašo Puljarević (ed)
March 31, 2021

Sociolingvistično iskrenje

Maja Bitenc (ed), Marko Stabej (ed), Andrejka Žejn (ed)
March 23, 2021

Gledališče upora

Aldo Milohnić
March 5, 2021

Teacher Education for Community Interpreting and Intercultural Mediation: Selected Chapters

Nike K. Pokorn (ed), Maurizio Viezzi (ed), Tatjana Radanović Felberg (ed)
December 30, 2020

A Guide to Frequency Lists from the Gigafida 2.0 and GOS 1.0 Corpora

Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Simon Krek
December 30, 2020

Spletni žanri v prevodu

Martin Anton Grad
December 30, 2020

Jezikovni, literarni in kulturni stiki – sto let študija francoščine na Univerzi v Ljubljani

Sonia Vaupot (ed), Adriana Mezeg (ed), Gregor Perko (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed), Metka Zupančič (ed)
December 30, 2020

Zgodnja pismenost otrok: razvoj, spremljanje in spodbujanje

Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja, Kaja Hacin Beyazoglu
December 4, 2020

Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize

Žan Lep (ed), Kaja Hacin Beyazoglu (ed)
November 24, 2020

Živa pedagoška misel Zdenka Medveša

Robi Kroflič (ed), Tadej Vidmar (ed), Klara Skubic Ermenc (ed)
November 19, 2020
AE gradiva št. 6

Šentilj in Šentiljčani

Jože Hudales (ed), Veronika Zavratnik (ed)
November 4, 2020

100 let germanistike na Slovenskem

Urška Valenčič Arh (ed), Irena Samide (ed)
September 16, 2020

1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974

Darko Štrajn (ed), Goranka Kreačič (ed), Lado Planko (ed), Cvetka Hedžet Tóth (ed)
September 15, 2020

Prezentizem in bolniško nadomestilo samozaposlenih

Gorazd Kovačič (ed)
September 15, 2020

Kako spodbujati zaposlene: psihološki pristopi od A do Ž

Eva Boštjančič (ed), Andreja Petrovčič (ed)
September 15, 2020

Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba

Nataša Logar Berginc, Miha Grčar, Marko Brakus, Tomaž Erjavec, Špela Arhar Holdt, Simon Krek
August 28, 2020

Anatolij Ignatjevič von Špakovski: prispevek k bio-bibliografiji

Alojz Cindrič; Igor Grdina (Predgovor); Anatolij Špakovski (Appendix)
August 26, 2020
Historia 31

The Tito-Stalin Split 70 Years After

Tvrtko Jakovina (ed), Martin Previšić (ed)
August 20, 2020

Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop

Iztok Kosem, Mojca Stritar, Sara Može, Ana Zwitter Vitez, Špela Arhar Holdt, Tadeja Rozman
July 24, 2020

Slovenski govorni korpus Gos

Darinka Verdonik, Ana Zwitter Vitez
July 21, 2020

Empirični pogled na pouk slovenskega jezika

Tadeja Rozman, Irena Krapš Vodopivec, Mojca Stritar, Iztok Kosem
July 16, 2020

Intercomprehensio Slavica

Roland Marti (ed), Patrice Pognan (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
July 8, 2020
Florilegium Indogermanicum 1

áva rohatiy avikâ ná sûryaḥ – Izbor iz rgvedske himnike: prevodi in študije

Luka Repanšek (urednik strokovne monografije); Luka Brenko, Nina Petek, Lara Potočnik, Maja Rotter, Zmago Švajncer Vrečko (ostali avtorji); Uršula Jašovec, Nina Petek (ilustracije)
July 6, 2020

Šolska svetovalna služba: stanje in perspektive

Petra Gregorčič Mrvar, Katja Jeznik, Jana Kalin, Robi Kroflič, Jasna Mažgon, Marjeta Šarić, Barbara Šteh
June 2, 2020

Teorija brezdelnega razreda: ekonomska študija institucij

Thorstein Veblen; Primož Krašovec (urednik); Marko Bauer (prevajalec)
April 23, 2020
Historia 32

Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945

Božo Repe (ed)
April 14, 2020

Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi

Andrej Zavrl (ed), Alojzija Zupan Sosič (ed)
April 8, 2020

Govor v pedagoški praksi

Katarina Podbevšek (ed), Nina Žavbi (ed)
January 7, 2020

Works of Art on Parchment and Paper: Interdisciplinary Approaches

Nataša Golob (ed), Jedert Vodopivec Tomažič (ed)
December 12, 2019

Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji: zbornik EARL

Andrej Bekeš (ed), Jana S. Rošker (ed), Zlatko Šabič (ed)
December 6, 2019

Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji

Tatjana Balažic Bulc (ed), Jana Kenda (ed), Meta Lah (ed), Vesna Požgaj Hadži (ed)
December 4, 2019

Enkrat Erazmovec, vedno Erazmovec

Mateja Pestotnik, Maruša Rojc, Kristina Kotnik (Urednik zbornika)
November 28, 2019
201-300 od 465