Sociologija

35 Titles

Vse knjige

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše (ed), Mateja Gaber (ed)
September 28, 2023

Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Jasna Podreka (urednica publikacije); Milica Antić Gaber, Lucija Dežan, Katja Filipčič, Andrej Kirbiš, Zorana Medarić, Jasna Podreka, Mateja Sedmak, Manja Skočir, Rok Smrdelj, Mojca Suhovršnik, Marina Tavčar Krajnc
March 8, 2023

Romi in romska naselja v Sloveniji

Jernej Zupančič
July 29, 2021

Sociolingvistično iskrenje

Maja Bitenc (ed), Marko Stabej (ed), Andrejka Žejn (ed)
March 23, 2021

Prezentizem in bolniško nadomestilo samozaposlenih

Gorazd Kovačič (ed)
September 15, 2020

1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974

Darko Štrajn (ed), Goranka Kreačič (ed), Lado Planko (ed), Cvetka Hedžet Tóth (ed)
September 15, 2020

Teorija brezdelnega razreda: ekonomska študija institucij

Thorstein Veblen; Primož Krašovec (urednik); Marko Bauer (prevajalec)
April 23, 2020

Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi

Andrej Zavrl (ed), Alojzija Zupan Sosič (ed)
April 8, 2020

Glas študentov

Katja Černe (ed)
June 17, 2019

Identitete na presečišču kriz

Roman Kuhar (ed)
March 21, 2019

Prizadevanja za enakost: Okviri homofobije v Sloveniji

Roman Kuhar, Iztok Šori
July 15, 2018