Razprave FF

60 Titles
 Razprave FF

Zbirka Razprave FF izhaja pod okriljem Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete (ZIFF).

Vse knjige

Naslovnica monografije Slovenske hiše za lutke

Slovenske hiše za lutke

Marija Zlatnar Moe
16 May 2024

Zaznave ljubljanskih sosesk

Marko Krevs
22 March 2024

Sodobna šola in pouk v luči didaktične zapuščine Franceta Strmčnika

Damijan Štefanc, Jana Kalin (Urednik zbornika); Zdenko Medveš, Romina Plešec Gasparič, Milena Valenčič Zuljan, Milena Ivanuš Grmek, Marija Javornik, Monika Mithans, Alenka Polak, Matej Urbančič, Mojca Žveglič Mihelič, Janez Vogrinc
16 November 2023

Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči

Andreja Avsec, Tina Kavčič, Gaja Zager Kocjan
23 June 2022

Sodobni pogledi in izzivi v vzgojno-izobraževalnem in svetovalnem delu: prispevki ob jubileju Metoda Resmana

Petra Gregorčič Mrvar, Jana Kalin (Urednik zbornika); Metod Resman, Robi Kroflič, Barbara Šteh, Katja Jeznik, Marjeta Šarić, Tina Vršnik Perše, Stjepan Staničić, Fani Nolimal
19 April 2022

Primo Levi v ogledalu

Irena Prosenc
31 March 2022

Marko Anton Kappus – slovenski jezuit na koncu Novega sveta

Maja Šabec, Tomaž Nabergoj, Igor Maver, Ana Cecilia Prenz Kopušar
17 February 2022

Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec

Borut Mikulec, Sonja Kump, Tadej Košmerl (Urednik zbornika); Katarina Popović, António Fragoso, Barry Golding, Annette Foley, Małgorzata Malec Rawiński, Marvin Formosa, Nives Ličen, Dušana Findeisen, Veronika Thalhammer, Bernhard Schmidt-Hertha, Nikola Koruga, Tamara Nikolić, Aleksandar Bulajić, Meta Furlan, Vida A. Mohorčič Špolar, Monika Govekar-Okoliš, Tanja Vilič Klenovšek
10 December 2021

Izzivi kontrastivnega jezikoslovja

Vesna Požgaj Hadži (Urednik zbornika); Tatjana Balažic Bulc, Marija Smolić, Marko Tadić, Simona Kranjc, Damir Horga, Marko Liker, Ina Ferbežar, Mirjana Benjak, Maša Plešković
1 October 2021

Na stičišču mnogoterih svetov: azijske študije v Sloveniji

Mateja Petrovčič, Luka Culiberg (Urednik zbornika); Jana S. Rošker, Téa Sernelj, Nataša Vampelj Suhadolnik, Maja Lavrač, Andrej Bekeš; Tamara Ditrich (ostali avtorji); Nina Golob, Irena Srdanović, Nagisa Moritoki Škof, Hyeonsook Ryu, Primož Južnič, Saša Istenič, Tinka Delakorda Kawashima
30 September 2021

Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave

Maja Zupančič, Melita Puklek Levpušček (Urednik zbornika); Ulrike Sirsch, Luka Komidar, Tina Kavčič, Mojca Poredoš, Chris A. Bjornsen
21 July 2021

Študenti na prehodu v odraslost

Melita Puklek Levpušček, Maja Zupančič (urednik); Luka Komidar, Martina Horvat, Andreja Avsec, Gaja Zager Kocjan, Eva Boštjančič, Boštjan Bajec
12 July 2021

Hispanistična razpotja: Rojas, Cervantes, Machado, García Márquez

Branka Kalenić Ramšak, Jasmina Markič, Barbara Pihler, Maja Šabec (ostali avtorji)
29 June 2021

Živa pedagoška misel Zdenka Medveša

Robi Kroflič, Tadej Vidmar, Klara Skubic Ermenc (Urednik zbornika); Zdenko Medveš, Edvard Protner, Nataša Vujisić Živković, Mojca Peček, Irena Lesar, Zdenko Kodelja
19 November 2020

Šolska svetovalna služba: stanje in perspektive

Petra Gregorčič Mrvar, Katja Jeznik, Jana Kalin, Robi Kroflič, Jasna Mažgon, Marjeta Šarić, Barbara Šteh
2 June 2020

Odsevi in obličja glasbene govorice Janka Ravnika

Katarina Bogunović Hočevar
12 April 2019

Identitete na presečišču kriz

Damjan Mandelc, Marinko Banjac, Ana Ješe Perković, Tjaša Učakar, Milica Antić Gaber, Roman Kuhar, Anja Zalta, Jože Vogrinc, Ana Vogrinčič Čepič, Polona Petek
21 March 2019